• Main
  • Gallery

Proses Memunggah Benih Getah Dari Lori Ke Atas

Proses memunggah benih getah dari lori ke atas kapal semasa di pelabuhan untuk pembekalan kepada pekebun kecil di Sarawak.