Who we are ?

RFSB adalah anak syarikat RISDA yang mengendalikan perkhidmatan pengangkutan telah diperbadankan pada 1hb. Februari 2002

© RISDA FLEET SDN BHD. powered by instaweb.my