MISI

  • Main
  • MISI

"UNTUK MEMBANGUNKAN SEBUAH SYARIKAT PENGANGKUTAN DENGAN MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN BERKUALITI, CEKAP, TEPAT, SELAMAT, KOMPETITIF SERTA MEMENUHI CITARASA PELANGGAN SECARA BERTERUSAN"