"UNTUK MEMBANGUNKAN SEBUAH SYARIKAT PENGANGKUTAN DENGAN MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN BERKUALITI, CEKAP, TEPAT, SELAMAT, KOMPETITIF SERTA MEMENUHI CITARASA PELANGGAN SECARA BERTERUSAN"

© RISDA FLEET SDN BHD. powered by instaweb.my