Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Syarikat Milikan Risda Tahun 2018

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Syarikat Milikan Risda Tahun 2018


Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Syarikat Milikan RISDA Tahun 2018


About Us

  • RISDA FLEET SDN BHD

    RFSB adalah anak syarikat RISDA yang mengendalikan perkhidmatan pengangkutan telah diperbadankan pada 1hb. Februari 2002


© RISDA FLEET SDN BHD. powered by instaweb.my