Terus Menjalankan Tugas Di Hari Pertama.

Terus Menjalankan Tugas Di Hari Pertama.


Terus menjalankan tugas di hari pertama.


About Us

  • RISDA FLEET SDN BHD

    RFSB adalah anak syarikat RISDA yang mengendalikan perkhidmatan pengangkutan telah diperbadankan pada 1hb. Februari 2002


© RISDA FLEET SDN BHD. powered by instaweb.my